Samenwerking

Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach vindt een goede samenwerking van groot belang voor een goede behandeling. Waar nodig schakelen wij de expertises in van andere (para)medici en behandelinstellingen.

Wij zoeken altijd naar de best mogelijke behandeling voor het kind en krijgen die door onze korte lijntjes binnen de zorg voor het opgroeiende kind.

Hieronder een indruk van samenwerkingsverbanden. Bent u zorgverlener en mocht u iets missen of samenwerking met ons zoeken dan staan wij open voor overleg.

Pre-logopedie Volmondig:

Samen met de pre-logopedist van Volmondig werkt de kinderdiëtist van Voedingswijs aan eet- en drinkproblemen van het jonge kind (0-2 jaar). De kinderdiëtist en pre-logopedist versterken elkaar in de behandeling en stemmen af op voedingskeuze, consistentie en manier van voeden. Te denken valt aan kinderen met problemen bij drinken aan de borst of fles, sondevoeding, slikproblemen of sensorische problemen.

Volmondig Logopedie

Kinderzorg Maas en Waal:

In de omgeving Maas en Waal (Druten) werkt de kinderdiëtist samen binnen een kinderzorg team. Samen met de kinderfysiotherapeut (Maasstaete) en kinder logopedist (Logopedie Druten) kunnen wij kinderen met complexe of meervoudige hulpvragen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Wij overleggen regelmatig, stemmen behandelingen onderling af en verwijzen naar elkaar. Er kan een gecombineerd consult plaatsvinden waarbij de drie disciplines samen naar een kind kijken. Kinderen vanuit de revalidatie zorg of ziekenhuis kunnen zo ook thuis een passende begeleiding krijgen.

Kinderzorg Maas & Waal

Infant Mental Health team:

Het Infant mental health team bestaat uit een groep professionals die specialistische jeugdhulp bieden aan zuigelingen en jonge kinderen (0-5 jaar). Er wordt gewerkt aan een gezonde ouder-kind relatie. De kinderdiëtist ondersteunt onder andere bij eetproblemen, verstoord eetgedrag, voedselweigering, poepproblemen, een te hoog- en te laaggewicht. Samen met kinderpsychologen en orthopedagogen kunnen wij specialistische zorg bieden voor kind en gezin.

JGZ Gelderland Zuid:

Voedingswijs kinderdiëtist werkt nauw samen met de jeugdgezondheidszorg binnen de regio. De jeugdgezondheidszorg verwijst naar ons door en de kinderdiëtist van Voedingswijs overlegt waar nodig met jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wekelijks hebben wij op meerdere consultatiebureaus inloopspreekuur waar ouders op een gemakkelijke manier korte vragen kunnen stellen aan de kinderdiëtist. Vraag naar de kinderdiëtist bij uw consultatiebureau.

Voorlichting Vertaald

Wij werken samen met Voorlichting Vertaald; deze organisatie maakt veelgebruikt voorlichtingsmateriaal zoals de richtlijnen van het Voedingscentrum beschikbaar in ruim 22 talen. Op die manier kan de kinderdiëtist van Voedingswijs

ook kinderen en ouders die anders talig zijn goed adviseren en begeleiden. De Link naar veelgebruikte onderwerpen vindt je in het volgende document. Overig materiaal is beschikbaar bij de kinderdiëtist.