Behandelovereenkomst

Gegevensregistratie

Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

Behandelvergoeding

Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op mij verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is, het is mijn verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van mijn vergoedingen.

Afspraak afzeggen

Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 48 uur voor mijn afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan ik mij afmelden via de mail contact@voedingswijsnijmegen.nl en/of voicemail via telefoonnummer 085 4890598 Bij niet of te laat afmelden zal 2/3 van het consult in rekening gebracht worden.

Overleg met derden

Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisarts, verwijzer, e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.

Algemene voorwaarden

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach.

Door te starten met de behandeling bij Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach gaat u automatisch akkoord met bovenstaande. Wij kunnen geen behandeling starten zonder het registreren van de benodigde persoons- en medische gegevens.